Sinds voorjaar 2016 zijn wij een burgerinitiatief gestart onder de naam Weerter Minima groep. Een groep ontzettend gedreven mensen die zich inzetten voor de mensen met een smalle beurs. Bijna alle groepsleden zijn ervaringsdeskundigen en kennen dus als geen ander de problemen waar mensen met een minimum tegenaan lopen.

Verschillende commissies:

De Weerter minima groep heeft verschillende commissies, omdat de leden ook verschillende kwaliteiten en talenten hebben en dat we die graag zo goed mogelijk in willen zetten. De verschillende commissies heten:

  • activiteiten groep: zij organiseren leuke activiteiten voor mininma
  • begeleidingsgroep: zij bieden een luisteren oor en begeleiden mensen naar instanties
  • ondersteuningsgroep: zij zijn de woordvoerders van de Weerter minima groep, doen de PR en zijn vooral ondersteunend naar de activeiten en begeleidingsgroep. (bv verzorgen trainingen enz)

We zijn altijd op zoek naar mensen die de verschillende groepen kunnen versterken. Dus wil je je graag inzetten, neem dan contact op met de Weerter Minima groep!!

Wat willen we bereiken?

De armoede is stijgende in Weert. Dit zagen de initiatiefnemers van de Weerter minima groep en zij zijn gaan brainstormen over wat ze zouden willen bereiken met en voor elkaar. Hieruit kwam het idee om een handreiking en luisterend oor te bieden aan minima en hen de weg te wijzen. En het mooiste zou zijn als uiteindelijk mensen zich niet meer schamen voor hun situatie!

De Weerter minima heeft gezien dat er verschillende zaken zijn die of niet goed lopen of de mensen door het woud van regelingen niet meer weten wat ze moeten doen. We hebben naar verschillende mensen geluisterd en wat we hoorden, was dat het een doolhof is van regels en dat vaak de drempels te hoog zijn om vragen te stellen bij instanties.

Bewoners kunnen vaak de weg niet vinden en worden gedemotiveerd door alle regels waaraan ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor hulp. De Weerter minima wil graag de leefomgeving van de minima verbeteren, door de schaamte weg te halen en ze evt. uit het isolement te halen. 

De vicieuze cirkel doorbreken!

We willen mensen begeleiden, activiteiten organiseren, mensen evt thuis bezoeken en een spreekuur draaien. Daarnaast willen we een netwerk opbouwen waardoor het makkelijker word de bomen door het bos te vinden maar vooral laagdrempelig zijn is voor ons van belang.

Wij willen er graag zijn voor de mensen, wij hebben altijd wel een luisterend oor en willen ze ook behoeden om in een dieper dal te komen. De vicieuze cirkel moeten we doorbreken. 

Maar we willen ook onze stem laten horen bij verschillende instanties, herkenning is een must want samen staan we sterk in Weert!